Update Coronavirus    ★     OSINT vacatures   ★     OSINT support   ★     Contact
  • Nederlands
  • Engels

Certified Open Source Intelligence Specialist®

De opleiding Certified Open Source Intelligence Specialist® betreft een geaccrediteerde SPEN-Registeropleiding. Na het afronden van examen ontvangt u een getuigschrift in de vorm van een diploma van de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN). Ook ontvangt u Persoonlijke Educatie (PE) punten en wordt in ingeschreven in het Abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initeel Onderwijs Nederland (CPION).

De Registeropleiding duurt in totaal zes dagen en bestaat uit de OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training II (Professional). Lees meer over de OSINT training

SPEN-Registeropleiding

SPEN Logo

Praktische informatie

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s op het internet en sociale media geplaatst. Al deze brokjes informatie vormen een onschatbare waarde voor eenieder die zich beroepsmatig bezig houdt het vergaren en analyseren van informatie van het internet.

De Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Specialist®” is een zesdaagse praktische en interactieve opleiding waarin juist dit vergaren van informatie uit openbare bronnen op het internet en sociale media centraal staat.

Door het volgen van de Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Specialist®” doet de student kennis en vaardigheden op om binnen de kaders van de wet op een veilige en effectieve manier informatie op het internet te zoeken en te analyseren, om deze informatie gestructureerd op te slaan en om hierover op gedegen wijze te rapporteren.

De in deze Registeropleiding opgedane kennis en vaardigheden bieden de student een toegevoegde waarde om aan te slag te gaan als rechercheur, analist of onderzoeker binnen de publieke en private sector of binnen een organisatie waarin de student zich in het kader van opsporing, handhaving of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Specialist®” is bedoeld voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector en voor eenieder die zich in het kader van opsporing, handhaving, toezicht of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie, inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, Douane, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particulier onderzoeksbureaus, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

De Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Specialist®” bestaat uit de module OSINT-training I (Beginner) en de module OSINT-training II (Professional).

De module OSINT-training I (Beginner) bestaat uit drie lesdagen van elk zeven uur plus drie uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien de student het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt de student het certificaat “Certified Open Source Investigator®”. Het behalen van dit examen geeft de student toegang tot de module OSINT-training II (Professional).

De module OSINT-training II (Professional) bestaat uit drie lesdagen van elk zeven uur plus drie uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien de student het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt de student het certificaat “Certified Open Source Intelligence Specialist®”.

Teneinde de verkregen kennis te borgen en up to date te houden, kunnen studenten die de Registeropleiding gevolgd hebben zich jaarlijks inschrijven voor een herhalingstraining. Door middel van het volgen van een tweedaagse herhalingstraining kunnen de studenten niet alleen hun kennis en ervaring op peil houden, maar ook nieuwe kennis opdoen.

Voor het deelnemen aan deze SPEN-Registeropleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring met het surfen op het internet en het gebruik van sociale media wordt beschouwd als een pré.

Indien een meer ervaren student wil deelnemen aan de module OSINT-training II (Professional) zonder dat de student de module OSINT-training I (Beginner) gevolgd heeft, dan kan de student een toelatingstoets afnemen. Indien deze toets met voldoende score wordt afgerond, kan de student deelnemen aan de module OSINT-training II (Professional).

Het deelnemen aan de module OSINT-training II (Professional) staat echter niet gelijk aan het afronden van de Registeropleiding tot “Certified Open Source Intelligence Specialist®”. De student zal met enkel afronden van de module OSINT-training II (Professional) derhalve het diploma “Certified Open Source Intelligence Specialist®” niet ontvangen. De student ontvangt in plaats daarvan een certificaat van deelname aan de OSINT-training II (Professional).

De studielast bedraagt in totaal 48 uur. Deze studiebelastingsuren bestaan uit zes dagen van elk zeven contacturen en uit zes zelfstudie-uren.

Deze SPEN-Registeropleiding wordt afgesloten met een digitaal examen welk examen plaatsvindt aan het eind van de laatste cursusdag. De student is geslaagd voor het examen wanneer tenminste meer dan de helft van alle examenvragen met een juist antwoord beantwoord zijn.

In het examen wordt getoetst of de student voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan om op een veilige wijze een gestructureerd en effectief internetonderzoek te verrichten en om hierover op gedegen wijze te kunnen rapporteren.

Tijdens het examen worden deze kennis en vaardigheden enerzijds getoetst door middel van praktische opdrachten waarin de student zelf online onderzoek dient te verrichten en anderzijds door middel van meerkeuze opdrachten waarbij de student de juiste antwoorden dient te selecteren.

Na het succesvol afronden van het examen behaalt de student het diploma “Certified Open Source Intelligence Specialist®”, ontvangt de student Persoonlijke Educatie (PE) punten en wordt de student ingeschreven in het Abituriëntenregister van het CPION.

Leerdoelen

Doel van de Registeropleiding “Certified Open Source Intelligence Specialist®” is dat de student kennis en vaardigheden opdoet om binnen de kaders van de wet op een veilige en effectieve manier informatie op het internet te zoeken en analyseren, om deze informatie gestructureerd op te slaan en om hierover op gedegen wijze te rapporteren.

Het verkrijgen van inzicht in hoe het internet globaal werkt;
Het verkrijgen van inzicht in wat Internet Service Providers zijn;
Het verkrijgen van inzicht in wat het Internet Protocol en TCP/IP zijn;
Het verkrijgen van inzicht in wat IPv4, IPv6, interne en externe IP-adressen zijn;
Het verkrijgen van inzicht in wat Regional Internet Registries zijn;
Het verkrijgen van inzicht in de sporen die via het internet achtergelaten worden;
Het verkrijgen van inzicht in de afbreukrisico’s die hieraan verbonden zijn;
Het verkrijgen van inzicht in welke webbrowsers er zijn en hoe deze werken;
Het leren configureren van webbrowsers voor internetonderzoek;
Het leren installeren en configureren van browsers-extensies en add-ons teneinde de eigen veiligheid en de functionaliteit van het internetonderzoek te vergroten;
Het verkrijgen van inzicht in hoe mobiel internet, wifi-netwerken, proxy-servers, VPN-diensten en het TOR-netwerk werken en hoe deze kunnen zorgen voor meer anonimiteit op het internet;
Het verkrijgen van inzicht in hoe de inlichtingen-cyclus toegepast kan worden in een internetonderzoek;
Het verkrijgen van inzicht in het verschil tussen het Surface web, het Deep web en het Dark web;
Het verkrijgen van inzicht in hoe zoekmachines werken, welke zoekmachines er zijn en waarom zoekmachines niet alle informatie op het internet vinden;
Het oefenen met geavanceerde zoekoperators binnen zoekmachines;
Het oefenen met “ethisch hacken” via zoekoperators;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek op het Deep web;
Het oefenen met het vastleggen en rapporteren van onderzoeksgegevens;
Het verkrijgen van inzicht in wat Internet Hosting Providers zijn;
Het verkrijgen van inzicht in hoe een website is opgebouwd;
Het oefenen met het onderzoeken van de WHOIS-gegevens van een website;
Het oefenen met het onderzoeken van teksten op een website;
Het oefenen met het onderzoeken van afbeeldingen op een website;
Het oefenen met het achterhalen en interpreteren van metadata & EXIF-data;
Het verkrijgen van inzicht in welke soorten sociale media er zijn;
Het oefenen met het afstemmen van een onderzoek op een onderzoeks-subject;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek op Facebook;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek op Twitter;
Het verkrijgen van inzicht in de meest recente wet- en regelgeving op het gebied van internetrechercheren;
Het oefenen met het geolocaten van foto’s en video’s via (satelliet)beelden.
Het verkrijgen van inzicht in hoe wachtwoorden gehackt kunnen worden;
Het verkrijgen van inzicht in hoe wachtwoorden veilig ingesteld kunnen worden;
Het verkrijgen van inzicht in hoe encryptie werkt.
Het leren installeren van de TOR-browser;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek op het Dark web;
Het verkrijgen van inzicht in hoe het Domain Name System (DNS) werkt;
Het oefenen met het onderzoeken van de broncode van een website;
Het oefenen met het in kaart brengen van links en sub-domeinen van een website;
Het oefenen met het zoeken naar openstaande poorten van een website;
Het oefenen met het visualiseren van de links van een website;
Het oefenen met het gebruik van de Windows Command Prompt in het onderzoeken van een website;
Het oefenen met het downloaden en scrapen van informatie van een website;
Het oefenen met het geautomatiseerd monitoren van gegevens op een website;
Het oefenen met het structureren van het eigen onderzoek;
Het oefenen met het aanmaken van fake-accounts;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek op relevante internationale sociale media als Instagram, LinkedIn, Vkontakte, Odnoklassniki, Livejournal, Qzone, Weibo, Skype, Strava, enzovoorts;
Het oefenen met het toepassen van “automating OSINT”;
Het oefenen met het toepassen van “social engineering”;
Het leren configureren van een virtuele onderzoeks-machine;
Het verrichten van onderzoek naar livestreams;
Het leren configureren van een virtuele mobiele telefoonomgeving;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek naar relevante internationale mobiele applicaties als WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat, Instagram, Snapchat, Tinder, Facebook Messenger, enzovoorts;
Het verkrijgen van inzicht in hoe Wifi-netwerken werken;
Het oefenen met het verrichten van onderzoek naar Wifi-netwerken;
Het verkrijgen van inzicht in het veilig gebruiken van (openbare) Wifi-netwerken;
Het verkrijgen van inzicht in hoe eigen apparatuur en gegevensdragers beter beveiligd kunnen worden.
Het gebruiken van beschikbare (commerciële) OSINT-tools.