06 12 02 73 01 (spoed)            info@aware-online.com
Update Coronavirus    ★     OSINT vacatures   ★     OSINT support   ★     Contact
  • Nederlands

Cursus Internetrechercheren: het juridisch kader

Op vrijdag 15 maart 2019 verzorgt Jan-Jaap Oerlemans voor de Aware Online Academy de cursus "Internetrechercheren: het juridisch kader". Op deze pagina leest u meer over deze cursus.

Datum:            15 maart 2019
Tijdstip:          13:00 - 17:00 uur
Docent:           Jan-Jaap Oerlemans
Prijs:                € 399,- (btw-vrijgesteld)
Inclusief:        Koffie, thee, water, zoetigheid
Locatie:           Rotterdam (exacte locatie volgt)
Cursisten:      Maximaal 25

Welke regels zijn op uw situatie van toepassing?

Internetrechercheren - Het juridisch kader

Omschrijving cursus

Tijdens deze cursus wordt antwoord gegeven op vragen waar veel internetrechercheurs mee zitten, zoals: Wat wordt er verstaan onder openbare bronnen? Hoe zit het met stelselmatigheid? Welke rol spelen bijzondere opsporingsbevoegdheden als (stelselmatige) observatie, (stelselmatige) informatie-inwinning en infiltratie? Wanneer mag u gebruik maken van technische hulpmiddelen? En aan welke regels dient u zich te houden als u bij een gemeente, toezichthouder of particulier recherchebureau werkt?

Op 15 maart 2019 verzorgt Jan-Jaap Oerlemans voor de Aware Online Academy de cursus "Internetrechercheren: het juridisch kader". In deze cursus wordt in vier uur tijd ingezoomd op de juridische aspecten die betrekking hebben op het vergaren, analyseren, vorderen, bevriezen, vastleggen en bewaren van gegevens via openbare bronnen op het internet. In deze cursus komt onder andere wet- en regelgeving op het gebied van strafvordering, het bestuursrecht, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wbpr) en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) aan bod.

Deze cursus is bedoeld voor eenieder die zich beroepsmatig bezighoudt met het zoeken naar informatie op het internet, bijvoorbeeld in het kader van opsporing, toezicht, handhaving en/of intelligence. Deze cursus is daarmee geschikt voor medewerkers van de politie, bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particuliere recherchebureaus, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

Over de docent

Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker en gastmedewerker verbonden aan eLaw@Leiden, het Centrum voor Recht en Technologie bij de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, privacy en cybersecurity. Daarnaast is hij redacteur bij het tijdschrift Computerrecht en expert bij het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag. Jan-Jaap is in 2017 op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ gepromoveerd bij de Universiteit Leiden en co-auteur van het boek ‘Strafrecht & ICT’ (2019).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze cursus? Of heeft u specifieke vragen die u graag tijdens de cursus zou willen behandelen? Neemt u dan contact met ons op.