Aware Online - Privacy Support

Privacy support – Wilt u zich verbergen op het internet?

Wilt u vanwege uw functie of status liever niet dat iedereen van alles over u kan achterhalen, bijvoorbeeld waar u woont of wie uw familieleden zijn? Bent u vermogend, een bekend persoon of bekleedt u een hoge functie? Of bent u simpelweg erg gesteld op uw privacy? Dan is onze privacy support iets voor u. wij kunnen u namelijk helpen om u te verbergen op het internet.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar personen, bedrijven, organisaties en netwerken op het internet. Doordat zij als geen ander weten hoe zij informatie over u kunnen vinden, kunnen zij u ook bijstaan om ervoor te zorgen dat u niet of minder gemakkelijk op het internet te vinden bent. Onze specialisten noemen dit privacy support. Met onze support kunnen onze specialisten uzelf en uw omgeving helpen om meer privacy te hebben en zijn daardoor veiliger te zijn op het internet.

Wat doen wij precies?

Onze specialisten hebben onder andere ervaring met het nemen van onderstaande stappen. Idealiter worden deze stappen chronologisch opgevolgd, maar in sommige gevallen is het mogelijk om stappen los uit te voeren. Hieronder treft u een beknopte omschrijving van wat de stappen inhouden.

Stap 1: Quick Scan
Het uitvoeren van een quick scan waarin gekeken wordt welke informatie gemakkelijk over u gevonden kan worden. Deze stap wordt uitgevoerd door een aantal van uw gegevens zoals uw voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummers en e-mailadres proberen te vinden. Deze informatie wordt gestructureerd opgeslagen, welk overzicht later gebruikt zal worden om informatie van het internet te kunnen verwijderen;

Stap 2: Diepgaand onderzoek
Het uitvoeren van een meer diepgaand onderzoek naar uw voorkomen op publieke websites, zoekmachines, sociale netwerken en publieke (en eventueel private) databases. Ook deze informatie wordt gestructureerd opgeslagen om op een later moment te kunnen verwijderen;

Stap 3: Voorbereiding van dataverwijdering
Het voorbereiden van informatieverwijdering, waarin inbegrepen het aanmaken van (anonieme) e-mailadressen en telefoonnummers en diverse formulieren die gebruikt worden bij de (verzoeken tot) dataverwijdering;

Stap 4: Online protectie
Het zorgen voor een betere online protectie door de eigen laptop, computer, tablet en/of telefoon beter in te stellen voor wat betreft privacy en veiligheid;

Stap 5: Data verwijdering
Het daadwerkelijk (laten) verwijderen van ongewenste informatie op het internet. Eerder aangetroffen en in kaart gebrachte informatie wordt hierbij gestructureerd van het internet verwijderd;

Stap 6: Monitoring van informatie
Het handmatig en/of automatisch monitoren van online geplaatste informatie om ervoor te zorgen dat direct actie ondernomen kan worden als er (ongewenste) informatie over u op het internet geplaatst wordt;

Stap 7: Bepalen van strategieën
Het bespreken van strategieën om in het vervolg de eigen privacy en veiligheid op het internet te vergroten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze privacy support of wilt u een van onze specialisten inschakelen? Neemt u dan contact met ons op via 076 53 29 610 of via onderstaande knop.

Contact opnemen   Onze expertise   Onze tarieven