Digitale Veiligheid en Privacy voor bestrijders Ondermijning

Aware Online verzorgt trainingen op maat voor medewerkers die belast zijn met de bestrijding van ondermijning en ondermijnende criminaliteit. In deze training leren cursisten hoe zij vanuit een OSINT-perspectief hun digitale veiligheid en privacy kunnen verhogen om zo veiliger online onderzoek naar ondermijning en ondermijnende criminaliteit te kunnen verrichten.

Deze training wordt volledig op maat aan u aangeboden.

Aware Online - Digitale Veiligheid en Privacy voor bestrijders Ondermijning

Algemene informatieDoelstellingenProgramma
Algemene informatie

Digitale Veiligheid en Privacy voor bestrijders van Ondermijning

Omschrijving:
Duur:
Doelgroep:


Prijs:
Locatie:
Niveau:
Benodigde voorkennis:
Benodigdheden:

Training digitale veiligheid en privacy vanuit een OSINT-perspectief
Maatwerk
Medewerkers van diverse organisaties die belast zijn met de bestrijding van ondermijning (o.a. medewerkers van Gemeenten, OM, RIEC/LIEC, Inspecties, Belastingdienst, KvK, FIU, Private partijen, etc.)
Maatwerk
In company (of op locatie Aware Online)
Hbo-niveau
Geen
Eigen laptop

Doelstellingen

Doelstellingen van de training

Doel 1: Cursisten hebben inzicht gekregen in hoe het internet werkt en hoe zij zich zoveel mogelijk anoniem op het internet kunnen begeven;

Doel 2: Cursisten hebben geleerd welke informatie bewust en vooral onbewust op het internet en via sociale media gedeeld wordt;

Doel 3: Cursisten zijn bekend geworden met de terminologie van OSINT en hebben geoefend met het uitvoeren van een OSINT-onderzoek om gericht naar bewust en onbewust gedeelde informatie op het internet te zoeken;

Doel 4: Cursisten hebben geleerd welke risico’s er vanuit een OSINT-perspectief verbonden zijn aan het delen van informatie op het internet;

Doel 5: Cursisten hebben geleerd welke maatregelen er vanuit een OSINT-perspectief genomen kunnen worden om zichzelf en hun omgeving te beschermen;

Doel 6: Cursisten hebben strategieën geleerd waarmee zij informatie op het internet kunnen monitoren en hoe zij ongewenste informatie kunnen (laten) verwijderen.

Programma

Programma van de training

De training Digitale Veiligheid en Privacy voor bestrijders van Ondermijning is geheel maatwerk en kan onder andere bestaan uit de volgende onderwerpen:


Internet en anonimiteit

In dit onderdeel leert u hoe het internet werkt, welke rol interne en externe IP-adressen spelen en hoe u zich zo anoniem mogelijk op het internet kunt begeven.

Afbreukrisico's in uw onderzoek

In dit onderdeel leert u om uw webbrowser zodanig in te stellen dat uw online privacy verhoogd en de afbreuksrisico’s in uw onderzoek verkleind worden.

Sociale media en privacy

In dit onderdeel leert u waarom het gebruik van sociale media risico’s vormt voor uw online veiligheid en privacy en brengt u uw gebruik hiervan in kaart.

Zoeken naar informatie

In dit onderdeel leert u hoe u effectief naar informatie kunt zoeken en legt u vast wat u over uzelf kunt vinden om dit later te kunnen verwijderen.

Bewuste informatiedeling

In dit onderdeel krijgt u inzicht in welke informatie mensen bewust delen op het internet. De focus ligt daarbij op het gebruik van sociale media.

Onbewuste informatiedeling

In dit onderdeel krijgt u inzicht in de informatie die mensen onbewust delen op het internet. U leert dat u meer (gevoelige) informatie deelt dan u denkt.

Misbruik van informatie

In dit onderdeel leert u hoe de informatie die u bewust en onbewust deelt tegen u gebruikt kan worden. De focus ligt daarbij op uw eigen veiligheid.

Strategie bepalen

In dit onderdeel bepaalt u uw eigen strategie om in de toekomst uw online veiligheid en privacy (en die van uw omgeving) te vergroten.

Maatregelen nemen

In dit onderdeel leert u welke maatregelen u kunt nemen om minder informatie te delen en om informatie die reeds op het internet staat te beschermen.

Verwijderen van informatie

In dit onderdeel leert u hoe u informatie van het internet kunt (laten) verwijderen en start u met het verwijderen van ongewenste informatie over uzelf.

Monitoren van informatie

In dit onderdeel leert u hoe u aan de hand van Google Alerts kunt monitoren of er (gevoelige) informatie over u op het internet geplaatst wordt.

Extra tips voor thuis

In dit onderdeel krijgt u diverse tips om uw online veiligheid en privacy te kunnen verhogen. Denk aan het gebruik van encryptie, virusscanner, enzovoorts.

Inschrijven en meer informatie

Wil u zich direct inschrijven voor bovenstaande training voor bestrijders van ondermijning en ondermijnende criminaliteit? Klikt u dan op de knop ‘Inschrijven’ hieronder. Wilt u eerst meer informatie over de inhoud van of praktische zaken met betrekking tot de training? Neemt u dan contact met ons op. Wij komen graag bij u op de koffie om u over onze diverse trainingen te vertellen.

Inschrijven Contact