+31 (0)765329610            info@aware-online.com
    Leeromgeving   |   Onderzoek   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   
Protocol online onderzoek OOV

Werk jij bij een gemeente en doe je weleens online onderzoek op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV)? Weet dan dat VNG en Noord-Holland Veilig (NHVeilig) een protocol hebben ontwikkeld op basis van input van een aantal gemeenten. Dit protocol helpt jou om te beoordelen of jouw onderzoek op het internet juridisch gezien is toegestaan.

Een handleiding en een protocol

Eind 2023 werd er door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van BZK de handreikingvoor online onderzoek bij het handhaven van de openbare orde” gepubliceerd. Het doel hiervan was om gemeenten meer duidelijkheid te bieden over het juridisch kader met betrekking tot internetonderzoek. Veel gemeenten worstelen namelijk met de vraag wanneer onderzoek binnen openbare bronnen op het internet is toegestaan.

Om gemeenten te helpen bij het in praktijk brengen van de bovenstaande handleiding, hebben VNG en NHVeilig in mei 2024 een nieuw protocol ontwikkeld. Dit protocol bevat onder andere een stappenplan voor het bepalen welk kader van toepassing is inzake vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarnaast biedt het protocol ook diverse praktijkvoorbeelden én een visuele gebruiksaanwijzing zodat de juridische kaders binnen een onderzoek nog duidelijker worden.

Waar kan ik de documenten vinden?

Klik op de volgende links om de documenten te vinden: