Leeromgeving   |   Onderzoek   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   

Eerstvolgende training:

2024:

1 t/m 4 juli 2024

25 t/m 28 nov 2024

9:30- 16:30

Breda

2.595,- (btw-vrij)

Inclusief digitale leeromgeving

Inclusief OSINT-videodatabase

Een absolute must voor iedereen die nét een stap verder wil

     – Medewerker overheidsorganisatie

OSINT-training III (Expert)

De OSINT-training III (Expert) vormt een vervolg op de OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training II (Professional). In deze training wordt u opgeleid tot expert op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT). Na het volgen van deze training is uw kennis op het gebied van rechercheren op het internet van bijzonder hoog niveau. Slaagt u voor het examen? Dan mag u de titel Certified Open Source Intelligence Expert® voeren.

Leer sociale netwerkanalyses te verrichten
Haal meer informatie uit API’s
Werk met open source (Python) tools
Automatiseer uw zoekslagen
Maak concrete inlichtingenproducten
OSINT training III Expert

Deze training is het laatste onderdeel van de Post-HBO Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

Over deze opleiding

De OSINT-training III (Expert) is een vervolg op de OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training II (Professional) en vormt de derde en laatste module van de Post HBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

De SPHBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert® is een praktische en interactieve opleiding waarin het veilig vergaren, monitoren, vastleggen en analyseren van informatie uit openbare bronnen op het internet en sociale media centraal staat.

Door het volgen van de geaccrediteerde opleiding doet de student kennis en vaardigheden op om binnen de kaders van de wet op een veilige en effectieve manier informatie op het internet te zoeken en te analyseren, om deze informatie gestructureerd op te slaan en om hierover op gedegen wijze te rapporteren.

De in deze SPHBO-Registeropleiding opgedane kennis en vaardigheden bieden de student een toegevoegde waarde om aan te slag te gaan als rechercheur, analist of onderzoeker binnen de publieke en private sector of binnen een organisatie waarin de Certified Open Source Intelligence Expert® zich in het kader van opsporing, handhaving of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De OSINT-training III (Expert) is bedoeld voor rechercheursanalisten en onderzoekers die zich voor wat betreft kennis, inzicht, houding en vaardigheden willen onderscheiden van de gemiddelde OSINT-medewerker. De training is om die reden speciaal bedoeld voor medewerkers die dagelijks bezig zijn met het verrichten van open bronnenonderzoeken op het internet en die daar verdieping in willen.

De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie, inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, Douane, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particulier onderzoeksbureaus, advocatenkantoren, redacties, NGO’s en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

Het doel van de vierdaagse OSINT-training III (Expert) is dat u na het volgen van deze training zelfstandig, binnen de geldende juridische kaders en op een veilige wijze een effectief en kwalitatief hoogwaardig internetonderzoek kunt verrichten en dat u hierover op gedegen wijze kunt rapporteren.

Op dag 1 van deze training houdt u zich bezig met verschillende soorten data types (HTML, JSON, XML en CSV) en het verzenden van (bewerkte) netwerk-requests via verschillende HTTP-clients (Postman, Python en cURL). U leert wat web API’s zijn en hoe u deze kunt gebruiken in uw onderzoek.

Op dag 2 van de training duikt u in de wereld van webscraping en het gebruik van open source (Python) tools. U leert om met verschillende browser-extensies specifieke gegevens van websites te extraheren en hoe u via Python bulkgegevens van accounts op sociale media kunt halen.

Op dag 3 oefent u met het verwerken van CSV- en JSON-bestanden om deze te gebruiken voor verdere analysedoeleinden. Data die u zelf heeft binnengehaald leert u analyseren en visualiseren (in Maltego en Gephi) waarbij u statische methoden en sociale netwerkanalyses toepast.

Op dag 4 gaat u aan de slag met het automatiseren van zoekslagen, het maken van een tijdlijn van een gebeurtenis, het gebruik van reguliere expressies, programmable search engines en het onderzoeken van cryptocurrencies.

U sluit de training af met een eindtoets welke u binnen één maand na de laatste lesdag bij ons dient in te leveren. Indien u een voldoende behaalt voor deze thuiswerkopdracht mag u de titel Certified Open Source Intelligence Expert (COE®) voeren.

De prijs voor een open inschrijving bedraagt € 2.595,- vrijgesteld van omzetbelasting*. In deze training zijn lunch, koffie/thee, studiematerialen, examinering, diplomering, één maand toegang tot onze digitale leeromgeving en één maand toegang tot onze OSINT-videodatabase inbegrepen.

Wilt u deze training in-company met alleen uw eigen medewerkers volgen? Dan stellen wij graag een offerte op basis van uw wensen op. Vul dit formulier in en ontvang binnen enkele werkdagen een offerte op maat.

* De Aware Online Academy kan u deze training vrijgesteld van omzetbelasting aanbieden omdat Aware Online Academy een Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)-geregistreerd opleidingsinstituut is. Indien uw organisatie geen Btw-vrijstelling heeft zullen wij de factuur exclusief Btw aanbieden. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.

Locatie
De training van 1 t/m 4 juli 2024 wordt verzorgd op locatie van het Leonardo Hotel Breda City Center gevestigd op het Stationsplein 14 te Breda. Deze trainingslocatie is goed met het openbaar vervoer en met de auto (betaald parkeren, € 8,50 per dag) te bereiken. In geval van een in-company training kan de training uiteraard ook bij u op locatie worden verzorgd.

Duur
Deze training duurt in totaal 4 lesdagen. De lestijden van deze training zijn van 09:30 tot 16:30.

Data
Deze training wordt in 2024 als “open inschrijving” gegeven op:

Datum Locatie Inschrijven
1 t/m 4 juli  2024 Leonardo Hotel Breda Klik hier
25 t/m 28 november 2024 Leonardo Hotel Breda Klik hier

Voor deze training dient u zelf een laptop, een mobiele telefoon en een prepaid simkaart mee te brengen. Hieronder staat uitgebreider toegelicht waaraan deze laptop, mobiele telefoon en prepaid simkaart dienen te voldoen.

Specificaties laptop (vereist!)

 • Besturingssysteem: laatste versie Windows 10 of 11 / MacOS 10.15.x (of nieuwer)
 • CPU: 64-bit processor (Intel i5/i7 or equivalent AMD). Let op: een MacOS met M1/M2-chip is helaas niet geschikt!
 • BIOS: “hardware virtualization”-technologie (Intel-VTx of AMD-V) moet ingeschakeld zijn
 • RAM-geheugen: minimaal 8 GB ram
 • Opslagruimte: minimaal 30 GB
 • Toegankelijkheid: uw laptop dient vrij van restricties te zijn (lokale administratorrechten) om programma’s te downloaden
 • Licenties: Microsoft Office Excel* (zie onder!)
 • Internetverbinding: uw laptop dient gebruik te kunnen maken van een draadloze verbinding

Let op: wij verzoeken u om te controleren of uw laptop voldoet aan bovenstaande vereisten. Indien uw laptop niet geschikt blijkt, kunt u in de training mogelijk specifieke onderdelen niet meedoen.

* Tijdens deze training gebruiken wij de “Power Query Editor” van Microsoft Office Excel om JSON bestanden om te zetten naar CSV-bestanden. Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor Windows-gebruikers met de volgende versies:

 • Microsoft Office 2019 Home & Student
 • Microsoft Office 2019 Home & Business Standard Professional
 • Microsoft Office 2019 Professional Plus Standalone
 • Microsoft 365 Home, Personal, Business and Business Premium
 • Microsoft 365 Apps for Enterprise

Specificaties prepaid simkaart (vereist!)

In deze training maakt u gebruik van “sock puppets” waarmee “fake accounts” bedoeld worden. Om een fake account aan te kunnen maken, heeft u op sommige (sociale media)platformen een telefoonnummer nodig. Wij adviseren om hiervoor een prepaid simkaart te gebruiken. Na uw inschrijving ontvangt u meer informatie over waar u een prepaid simkaart kunt verkrijgen.

Specificaties mobiele telefoon (vereist!)

Om een account op sociale media(platformen) aan te maken dient u in sommige gevallen een verificatie SMS te kunnen ontvangen met uw prepaid telefoonnummer. Om deze verificatie SMS te kunnen ontvangen heeft u een mobiele telefoon nodig. Deze mobiele telefoon hoeft enkel SMS te kunnen ontvangen, dus u kunt hiervoor in de meeste gevallen ook een ouder (opgeschoond) toestel gebruiken. Na uw inschrijving ontvangt u meer informatie over het gebruik van een mobiele telefoon.

Alle demonstraties in deze training worden gegeven in een Windows 11-omgeving met Mozilla Firefox als standaardbrowser met een Nederlandse taalinstelling.

Als cursist van Aware Online krijgt u één jaar toegang tot onze digitale leeromgeving. In deze leeromgeving treft u onder andere oefenopdrachten, naslagwerken en trainingsvideo’s.

Oefenopdrachten

Alle oefenopdrachten die tijdens onze klassikale of online training worden gemaakt, kunt u terugvinden in onze digitale leeromgeving. Zo kunt u niet alleen tijdens de training maar zelfs tot één jaar na de training oefenopdrachten maken om de lesstof eigen te maken.

Heeft u een oefenopdracht fout beantwoord? Dan kunt u lezen wat het juiste antwoord is en hoe u tot dat antwoord had kunnen komen. Heeft u een oefenopdracht juist beantwoord? Dan krijgt u daarmee XP-punten waarmee steeds hoger op het scorebord kunt komen op het op te nemen tegen medecursisten.

Naslagwerken

In onze digitale leeromgeving treft u handige naslagwerken aan. Dit zijn veelal Pdf-bestanden waarin bijvoorbeeld Google Operators, WHOIS-terminologie en stappenplannen zijn opgenomen. De Pdf-bestanden kunt u indien gewenst downloaden om op een later moment te kunnen raadplegen.

Trainingsvideo’s

In onze digitale leeromgeving staan ruim 100 korte uitlegvideo’s die u kunt gebruiken om op te zoeken “hoe iets ook al weer moet”. Als cursist van Aware Online krijgt u standaard één maand toegang tot de OSINT-videodatabase uit onze digitale leeromgeving. Voor meer informatie over de OSINT-videodatabase verwijzen wij u graag naar deze pagina. Voor een overzicht van de video’s die in de database staan klikt u hier.

Als cursist van Aware Online krijgt u standaard één maand toegang tot de OSINT-videodatabase uit onze digitale leeromgeving. De ruim 100 video’s in deze database betreffen uitlegvideo’s die u kunt gebruiken om op te zoeken “hoe iets ook al weer moet”.

Voor meer informatie over de OSINT-videodatabase verwijzen wij u graag naar deze pagina. Voor een overzicht van de video’s die in de database staan klikt u hier. Als cursist van de OSINT-training III (Expert) krijgt u toegang tot alle video’s waarachter het cijfer “3” staat. Optioneel kunt u de toegang tot de database verlengen en uitbreiden naar alle video’s uit de database.