Leeromgeving   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   

Certified Open Source Intelligence Specialist®

Het diploma Certified Open Source Intelligence Specialist® kunt u behalen als u bij ons de klassikale driedaagse OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training (Professional) heeft afgerond welke tezamen de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® vormen. Indien u onze opleiding met succes heeft afgerond mag u de titel COS® voeren en mag u deelnemen aan de OSINT-training III (Expert) welke opleiding de derde module vormt van onze SPHBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

Behaal de COS® titel

Certified Open Source Intelligence Specialist

Informatie over de opleiding

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s op het internet en sociale media geplaatst. Al deze brokjes informatie vormen een onschatbare waarde voor eenieder die zich beroepsmatig bezig houdt het vergaren en analyseren van informatie van het internet.

De SPEN-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Specialist® is een zesdaagse praktische en interactieve opleiding waarin juist dit vergaren van informatie uit openbare bronnen op het internet en sociale media centraal staat.

Door het volgen van de SPEN-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Specialist® doet u kennis en vaardigheden op om binnen de kaders van de wet op een veilige en effectieve manier informatie op het internet te zoeken en te analyseren, om deze informatie gestructureerd op te slaan en om hierover op gedegen wijze te rapporteren.

De in deze SPEN-Registeropleiding opgedane kennis en vaardigheden biedt u een toegevoegde waarde om aan te slag te gaan als rechercheur, analist of onderzoeker binnen de publieke en private sector of binnen een organisatie waarin u zich in het kader van opsporing, handhaving of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De SPEN-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Specialist® is bedoeld voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector en voor eenieder die zich in het kader van opsporing, handhaving, toezicht of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie, inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, Douane, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particulier onderzoeksbureaus, redacties, journalistieke platforms, NGO’s, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

De SPEN-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Specialist® bestaat uit de OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training II (Professional).

De OSINT-training I (Beginner) bestaat uit drie lesdagen van elk acht uur plus vier uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien u  het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt u het certificaat Certified Open Source Investigator®. Het behalen van dit certificaat biedt u toegang tot de OSINT-training II (Professional).

De OSINT-training II (Professional) bestaat uit drie lesdagen van elk acht uur plus acht uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien de u het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt u het officiële diploma Certified Open Source Intelligence Specialist®.

Voor het deelnemen aan de SPEN-Registeropleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring met het surfen op het internet en het gebruik van sociale media wordt beschouwd als een pré.

Indien u wenst deel te nemen aan de OSINT-training II (Professional) zonder dat de u de OSINT-training I (Beginner) gevolgd heeft, dan kan u een toelatingstoets afnemen. Indien u deze toets met voldoende score afrondt, kan u deelnemen aan de OSINT-training II (Professional).

Het deelnemen aan de OSINT-training II (Professional) staat echter niet gelijk aan het afronden van de Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist®. U kunt met het enkel afronden van de OSINT-training II (Professional) derhalve het diploma Certified Open Source Intelligence Specialist® niet ontvangen. U ontvangt in plaats daarvan een certificaat van deelname.

De studielast bedraagt in totaal 60 uur. Deze studiebelastingsuren bestaan uit zes dagen van elk acht contacturen en uit 12 zelfstudie-uren.

Deze SPEN-Registeropleiding wordt afgesloten met een digitaal examen welk examen u binnen één maand na de laatste lesdag vanuit huis kunt maken. U slaagt voor het voor het examen wanneer u tenminste 70% van alle examenvragen met een juist antwoord heeft beantwoord.

In het examen wordt getoetst of de u voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan om op een veilige wijze een gestructureerd en effectief internetonderzoek te verrichten en om hierover op gedegen wijze te kunnen rapporteren.

Tijdens het examen worden deze kennis en vaardigheden enerzijds getoetst door middel van praktische opdrachten waarin u zelf online onderzoek dient te verrichten en anderzijds door middel van meerkeuze opdrachten waarbij u de juiste antwoorden dient te selecteren.

Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het officiële diploma Certified Open Source Intelligence Specialist®”, ontvangt u Persoonlijke Educatie (PE) punten en wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister van het CPION.

Competencies and Learning Objectives

Met de titel Certified Open Source Specialist® geeft u aan over bepaalde competenties te beschikken om een veilig en effectief OSINT-onderzoek te verrichten. De competenties en leerdoelen hebben betrekking op het formuleren van een onderzoeksstrategie, het toepassen van een dreigingsbeeld, het handelen binnen wet- en regelgeving, het vergaren, monitoren, vastleggen en verwerken van gegevens en het rapporteren van bevindingen. In aanvulling op de competenties en leerdoelen van de OSINT-training I (Beginner) kent de OSINT-training II (Professional) de onderstaande competenties en leerdoelen.

De student kan in eigen worden uitleggen hoe flowcharts, mindmaps en checklists kunnen
helpen om een open bronnenonderzoek te structureren.
De student kan flowcharts, mindmaps en checklists opstellen en gebruiken om het eigen open bronnenonderzoek te structureren.
De student kan een eigen bladwijzerwerkbalk inrichten om het eigen open
bronnenonderzoek te structureren.
De student kan een onderzoek afstemmen op de target-doelgroep voor wat betreft online prevalentie, gebruikte kanalen, jargon, communicatiestrategen, symboliek, emoticons, enzovoorts.
De student kan benoemen welke sporen achtergelaten worden bij gebruik van een virtuele machine.
De student kan benoemen welke sporen achtergelaten worden bij gebruik van een Android Emulator.
De student kan in eigen woorden uitleggen waarom het gebruik van “third party” tools mogelijk ongewenst is.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe een virtuele machine in een open bronnenonderzoek gebruikt kan worden
De student kan een virtuele machine configureren en gebruiken in een open
bronnenonderzoek.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe een mobiele telefoon en een virtuele
mobiele telefoon (“Android Emulator”) in een open bronnenonderzoek gebruikt kunnen worden.
De student kan een mobiele telefoon en een virtuele mobiele telefoon (“Android Emulator”) gebruiken in een open bronnenonderzoek.
De student kan diverse openbare en commerciële tools opnoemen die gebruikt kunnen worden in een open bronnenonderzoek.
De student kan in eigen woorden de voor- en nadelen van openbare en commerciële tools opnoemen die gebruikt kunnen worden in een open bronnenonderzoek
De student kan openbare en commerciële tools gebruiken in een open bronnenonderzoek.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe de browser developer tools gebruikt kunnen worden in een open bronnenonderzoek.
De student kan de browser developer tools gebruiken om een open bronnenonderzoek te verrichten.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe de Windows Commmand Prompt (“CMD”) gebruikt kan worden binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan de Windows Commmand Prompt (“CMD”) gebruiken in een open
bronnenonderzoek.
De student kan een sandbox-omgeving gebruiken om veilig onderzoeken te verrichten
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe het TOR-netwerk werkt.
De student kan het TOR-netwerk gebruiken binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat voor- en nadelen kunnen zijn van het gebruiken van de TOR-browser binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan de TOR-browser gebruiken binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan relevante wet- en regelgeving toepassen op de in de module gebruikte onderzoekstechnieken en gebruikte openbare en commerciële tools.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe zoekfilters van sociale mediaplatformen werken en welke informatie wel en niet met deze zoekfilters gevonden kan worden.
De student kan handmatig en via openbare en commerciële tools naar onder andere
gebruikers, gebruikersnamen, gebruikers ID’s, profielinformatie, teksten, hashtags, foto’s en video’s op verschillende nationale en internationale sociale media zoeken.
De student kan handmatig en via openbare en commerciële tools naar onder andere
gebruikers, gebruikersnamen, gebruikers ID’s, teksten, profielinformatie, hashtags, foto’s en video’s op verschillende nationale en internationale mobiele applicaties zoeken.
De student heeft inzicht in hoe webcrawlers werken en hoe webpagina’s van een website inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
De student kan de webpagina’s van een website in kaart brengen.
De student kan in eigen woorden uitleggen welke rol HTML, Javascript, CSS spelen bij het onderzoeken van de broncode van een website
De student kan de broncode van een website onderzoeken.
De student kan in eigen woorden uitleggen welke rol PHP, AJAX, XHR-requests spelen bij het onderzoeken van de statische en dynamische content van een website.
De student kan de statische en dynamische content van een website onderzoeken.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat penetratietesten (“pen-tests”) zijn en welke rol penetratietesten en port-scans spelen binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan verschillende TCP-poortnummers en bijbehorende protocollen opnoemen.
De student kan uitleggen wat er wordt bedoeld met de protocollen HTTP, HTTPS, FTP, IMAP, POP3, SSH en SMTP.
De student kan een penetratietest en een port-scan uitvoeren.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe data packets in brokjes opgedeeld worden en hoe deze elke via verschillende servers/routes het internet over gaan.
De student kan in kaart brengen welke hops een data packet aflegt om een webserver te bereiken.
De student kan uitleggen hoe het Domain Name System (“DNS”) werkt en welke rol DNS speelt bij dataverkeer op het internet.
De student kan handmatig en via openbare tools DNS-lookups (SOA, A, AAAA, MX, NS) en reverse DNS-lookups uitvoeren.
De student kan in eigen woorden toelichten wat shared hosting servers zijn en hoe deze vorm van webhosting verschilt van andere vormen van webhosting.
De student kan een reverse IP-lookup uitvoeren.
De student kan uitleggen wat SSL/TLS-certificaten zijn en waarvoor deze dienen.
De student kan SSL/TLS-certificaten van websites onderzoeken.
De student kan uitleggen wat encryptie is en welke vormen van encryptie er bestaan.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat “hidden services” op het Dark web zijn.
De student kan “introduction points” van “hidden services” op het Dark web in kaart brengen.
De student kan “hidden services” op het Dark web in kaart brengen.
De student kan “hidden services” op het dark web onderzoeken en deanonimiseren.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe nationale en internationale
handelsregisters gebruikt kunnen worden in open bronnenonderzoeken.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat de beperkingen van uittreksels afkomstig van nationale en internationale handelsregisters zijn.
De student kan via nationale en internationale handelsregisters eigenaren, bestuurders,
gevolmachtigden, aandeelhouders en bedrijfsinformatie van ondernemingen in kaart brengen.
De student kan via informele nationale en internationale registers en databases informatie over ondernemingen in kaart brengen.
De student kan zoeken naar informatie afkomstig van nationale en internationale fora met en zonder deurbeleid.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat “steganografie” is.
De student kan foto’s waarin gebruik gemaakt is van steganografie onderzoeken.
De student kan content op webpagina’s en sociale media monitoren teneinde wijzigingen, patronen en verbanden waar te nemen.
De student kan de content van een statische webpagina gedeeltelijk of in zijn geheel vastleggen.
De student kan de webpagina’s van een website visualiseren.
De student kan vaststellen of foto’s gemanipuleerd zijn.
De student kan in eigen woorden uitleggen wat “chronolocatie” is.
De student kan vaststellen op welke datum en op welk tijdstip een foto of video gemaakt is.
De student kan in eigen woorden uitleggen hoe een “GAP-analyse” gebruikt kan worden binnen een open bronnenonderzoek.
De student kan een GAP-analyse uitvoeren binnen een open bronnenonderzoek.
In module 2 wordt geen aandacht besteed aan het rapporteren van onderzoeksbevindingen.

Onderdeel SPEN-Registeropleiding

De OSINT-training II (Professional) is de tweede van de in totaal twee modules van de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist®.

SPEN Logo

Onderdeel SPHBO-Registeropleiding

De OSINT-training II (Professional) is de tweede van de in totaal drie modules van de Post HBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

SPHBO-Registeropleiding

Inschrijven voor een training

Wilt u zich vandaag nog inschrijven voor de OSINT-training I (Beginner) of de OSINT-training II (Professional)? Klik dan op de knop hieronder of neem contact met ons op.