Leeromgeving   |   Onderzoek   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   

Certified Open Source Intelligence Expert®

Het diploma Certified Open Source Intelligence Expert® kunt u behalen als u bij ons de klassikale driedaagse OSINT-training I (Beginner), de driedaagse OSINT-training (Professional) en de vierdaagse OSINT-training III (Expert) heeft afgerond welke tezamen de Post HBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert® vormen. Indien u onze opleiding met succes heeft afgerond mag u de titel COE® voeren. Dit diploma toont aan dat uw kennis, inzicht, houding en vaardigheden op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT) van bijzonder hoog niveau zijn.

Behaal de COE® titel

Certified Open Source Intelligence Expert

Informatie over de opleiding

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto’s en video’s via het internet en sociale media gedeeld. Al deze online gegevens vormen voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van zowel de publieke sector als de private sector een zeer belangrijke bron van informatie. Zo worden online gegevens onder andere gebruikt in onderzoeken naar personen, bedrijven, organisaties en netwerken in relatie tot thema’s als cybercriminaliteit, mensenhandel, zedenmisdrijven, financieel economische criminaliteit, ondermijning, contraterrorisme, extremisme en radicalisering.

Voor rechercheurs, analisten en onderzoekers is het binnen genoemde onderzoeken en thema’s noodzakelijk om te weten hoe informatie juridisch verantwoord en op een veilige wijze verzameld, vastgelegd, gemonitord en geanalyseerd kan worden. De Post HBO-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Expert® voorziet in deze behoefte door rechercheurs, analisten en onderzoekers handvatten te bieden om binnen de kaders van de wet een veilig en effectief internetonderzoek te verrichten en om hierover op gedegen wijze te rapporteren.

De Post HBO-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Expert® is bedoeld voor rechercheurs, analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector en voor eenieder die zich in het kader van opsporing, handhaving, toezicht of intelligence bezig houdt met het vergaren van informatie op het internet.

De opleiding is onder andere geschikt voor medewerkers van de politie, defensie, inlichtingendiensten (AIVD, MIVD), bijzondere opsporingsdiensten (FIOD, ISZW-DO, NVWA-IOD, ILT-IOD), de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, Teams Criminele Inlichtingen, toezichthouders (AFM, ACM, ISZW, ILT, NVWA), RIEC, LIEC, gemeenten, Douane, het UWV, verzekerings- en creditcardmaatschappijen, banken, particulier onderzoeksbureaus, redacties, journalistieke platforms, NGO’s, advocatenkantoren en bedrijven met interne fraude-afdelingen.

De Post HBO-Registeropleiding Certified Open Source Intelligence Expert® bestaat uit de OSINT-training I (Beginner), de OSINT-training II (Professional) en de OSINT-training III (Expert).

De OSINT-training I (Beginner) bestaat uit drie lesdagen van elk acht uur plus vier uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien u  het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt u het certificaat Certified Open Source Investigator®. Het behalen van dit certificaat biedt u toegang tot de OSINT-training II (Professional).

De OSINT-training II (Professional) bestaat uit drie lesdagen van elk acht uur plus acht uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien de u het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt u het officiële diploma Certified Open Source Intelligence Specialist®. Het behalen van dit certificaat biedt u toegang tot de OSINT-training III (Expert).

De OSINT-training III (Expert) bestaat uit vier lesdagen van elk acht uur plus tien uur zelfstudie en wordt afgesloten met een digitaal examen. Indien de u het examen met goed gevolg behaald heeft, ontvangt u het officiële diploma Certified Open Source Intelligence Expert®.

Voor het deelnemen aan de Post HBO-Registeropleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Ervaring met het surfen op het internet en het gebruik van sociale media wordt beschouwd als een pré.

Indien u wenst deel te nemen aan de OSINT-training III (Expert)  zonder dat de u de OSINT-training I (Beginner) en de OSINT-training II (Professional) gevolgd heeft, dan kan u een toelatingstoets afnemen. Indien u deze toets met voldoende score afrondt, kan u deelnemen aan de OSINT-training III (Expert).

Het deelnemen aan de OSINT-training III (Expert) staat echter niet gelijk aan het afronden van de Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®. U kunt met het enkel afronden van de OSINT-training III (Expert) derhalve het diploma Certified Open Source Intelligence Expert® niet ontvangen. U ontvangt in plaats daarvan een certificaat van deelname.

De studielast bedraagt in totaal 102 uur. Deze studiebelastingsuren bestaan uit tien dagen van elk acht contacturen en uit tweeëntwintig zelfstudie-uren.

Deze Post HBO-Registeropleiding wordt afgesloten met een digitaal examen welk examen u binnen één maand na de laatste lesdag vanuit huis kunt maken. U slaagt voor het voor het examen wanneer u tenminste 70% van alle examenvragen met een juist antwoord heeft beantwoord.

In het examen wordt getoetst of de u voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan om op een veilige wijze een gestructureerd en effectief internetonderzoek te verrichten en om hierover op gedegen wijze te kunnen rapporteren.

Tijdens het examen worden deze kennis en vaardigheden enerzijds getoetst door middel van praktische opdrachten waarin u zelf online onderzoek dient te verrichten en anderzijds door middel van meerkeuze opdrachten waarbij u de juiste antwoorden dient te selecteren.

Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het officiële diploma Certified Open Source Intelligence Expert®” en wordt u ingeschreven in het Abituriëntenregister van het CPION.

Competencies en Leerdoelen

Met de titel Certified Open Source Expert® geeft u aan over bepaalde competenties te beschikken om een veilig en effectief OSINT-onderzoek te verrichten. De competenties en leerdoelen hebben betrekking op het formuleren van een onderzoeksstrategie, het toepassen van een dreigingsbeeld, het handelen binnen wet- en regelgeving, het vergaren, monitoren, vastleggen en verwerken van gegevens en het rapporteren van bevindingen. In aanvulling op de competenties en leerdoelen van de OSINT-training I (Beginner) en de  OSINT-training II (Professional) kent de OSINT-training III (Expert) de onderstaande competenties en leerdoelen.

Vervolg SPEN-Registeropleiding

De OSINT-training III (Expert) is het vervolg op de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist®.

SPEN Logo

Onderdeel Post HBO-Registeropleiding

De OSINT-training III (Expert) is de laatste van de in totaal drie modules van de Post HBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

SPHBO-Registeropleiding

Inschrijven voor een training

Wilt u zich vandaag nog inschrijven voor de OSINT-training I (Beginner), de OSINT-training II (Professional) of de OSINT-training III (Expert)? Klik dan op de knop hieronder of neem contact met ons op.