+31 (0)765329610            info@aware-online.com
    Leeromgeving   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   

Onze CRKBO-registratie

Bij Aware Online hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen. Om deze reden hebben ervoor gekozen om ons opleidingsinstituut én onze trainers te registreren bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Met deze registraties voldoet ons opleidingscentrum aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en voldoen onze docenten aan de Kwaliteitscode voor Docenten voor Kort Beroepsonderwijs. Hieronder leest u meer over onze CRKBO-registraties.

CRKBO-Register Instelling

Aware Online staat als Register Instelling ingeschreven in het register van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Aware Online voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Om als Register Instelling te worden aangemerkt, heeft Aware Online een kwalitatieve audit doorlopen welke audit (mede) gebaseerd is op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica (VOI). Uitgangspunten bij de kwalitatieve audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Aware Online is als Register Instelling te vinden op https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen.

Ons keurmerk

CRKBO_Instelling

CRKBO Geregisteerd Docenten

Docenten van Aware Online zijn als Register Docent ingeschreven in het register van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De docenten van Aware Online voldoen hiermee aan de Kwaliteitscode voor Docenten Kort Beroepsonderwijs. Onze docenten beschikken ofwel over een officiële PO-onderwijsbevoegdheid, en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair-diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid, en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland. Trainers die niet voldoen aan bovenstaande, hebben een kwalitatieve audit van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) afgelegd.

Onze docenten zijn als Register Docent te vinden op https://www.crkbo.nl/Register/Docenten.

Ons keurmerk