Aware Online - Onze klanten

Onze klanten – Voor wie werken wij?

Heeft u behoefte aan meer (online) privacy? Wordt u of uw omgeving weleens bedreigd? Wilt u ongewenste informatie over u van het internet verwijderd hebben? Of wilt u weten welke informatie er u op het internet te vinden is? Hieronder leest u meer over onze klanten.

Onze doelgroep

Onze medewerkers richten zich speciaal op medewerkers die een verhoogd belang hebben bij hun (online) privacy en veiligheid. Het hier met name om medewerkers die kwetsbare functies bekleden en om medewerkers die zelf onderzoek doen naar criminaliteit, ondermijning, fraude en/of terrorisme. Omdat juist deze medewerkers een verhoogd risico lopen om zelf het slachtoffer te worden, kan een verhoogde mate van (online) privacy en veiligheid gewenst zijn. Onze medewerkers richten zich onder andere op de volgende doelgroepen*:

Medewerkers die kwetsbare functies bekleden (zoals medewerkers van de politie, opsporingsdiensten, inlichtingendiensten, marechaussee, douane, defensie, et cetera);
Medewerkers die onderzoek verrichten naar criminele en terroristische organisaties;
Medewerkers van gemeenten, het LIEC en het RIEC die onderzoek doen naar ondermijning;
Particulier onderzoeksbureau’s en recherchebureau’s;
Bekende personen (zoals BN-ers);
Personen die hoge functies bekleden;
Vermogende personen;
Personen die bijzonder gesteld zijn op hun privacy.

 

*: De specialisten van Aware Online werken voor iedereen die een legitieme reden heeft om bepaalde (onderzoeks-)ondersteuning aan te vragen. Dit betekent dat voorafgaande aan onze ondersteuning met u besproken zal worden waarom u de betreffende ondersteuning nodig heeft. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan zal onze ondersteuning zo snel mogelijk aanvangen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, neemt u dan contact met ons op via 076 53 29 610 of klikt u op onderstaande contact-knop om naar ons contactformulier te gaan.

Contact opnemen   Over Aware Online   Onze expertise