Update Coronavirus    ★     OSINT vacatures   ★     OSINT support   ★     Contact
  • Nederlands
  • Engels

Over ons

De Aware Online Academy vormt het OSINT Training Center van het in eind 2016 opgerichte Aware Online. De Aware Online Academy is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd opleidingsinstituut gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen en ondersteuning op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).

Onze visie

Dagelijks worden er miljoenen berichten, foto's en video's via het internet en sociale media gedeeld. Voor u als rechercheur, onderzoeker of analist kan deze data van  onschatbare waarde zijn, bijvoorbeeld in de vorm van bewijsmateriaal. Wij zijn van mening dat een OSINT-training onontbeerlijk is voor een ieder die zich beroepsmatig met het vergaren en analyseren van online informatie bezig houdt.

Over onze CRKBO-registratie

De Aware Online Academy is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) getoetst op de uitgangspunten van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. De Aware Online Academy voldoet met de CRKBO-registratie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Instelling

Waarom kiest u voor ons?

Bij de Aware Online Academy geloven wij in een kwalitatief hoogwaardig, effectief en veilig internetonderzoek.

Onze trainers hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van OSINT-onderzoeken in zowel de publieke als private sector.
Wij leren u om echt zélf onderzoek te doen in plaats van zomaar een tool te gebruiken.
Wij leren u om uw internetonderzoek gestructureerd, effectief en veilig in te richten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Aware Online Academy verzorgt live OSINT-trainingen aan internetrechercheurs, -analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector. Deze trainingen zijn van verschillende niveaus (beginner, professionals en maatwerk) en kunnen als privéles, via open inschrijving en in-company gevolgd worden.

De trainingen “OSINT-training I (Beginner)” en “OSINT-training II (Professional)” vormen daarnaast onderdeel van de Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist®

De Aware Online Academy is bezig met de ontwikkeling van diverse online OSINT-trainingsmodules. Deze trainingsmodules zijn op uw eigen tempo en vanaf uw eigen locatie te volgen en vormen een handig naslagwerk voor als u ook een online training heeft gevold. Alle online trainingen zullen worden voorzien van video’s en tekstuele uitleg.

De Aware Online Academy biedt ondersteuning in onderzoeken op het gebied van open source intelligence (osint) en/of social media intelligence (socmint). U kunt de Academy inschakelen als u vastloopt in een onderzoek of voor een kort of langlopende opdrachten op projectbasis.

De Aware Online Academy heeft eigen OSINT-tools ontwikkeld welke u kosteloos kunt gebruiken in uw eigen onderzoek. Zo kunt u bijvoorbeeld met onze tools onderzoek op Facebook, Twitter of Instagram verrichten en kunt u automatisch zoekslagen maken aan de hand van een e-mailadres of telefoonnummer.

De Aware Online Academy plaatst naast OSINT-tools ook regelmatig OSINT-tips waarin u kunt lezen hoe u een diepgaand en veilig open bronnenonderzoek kunt verrichten.

De Aware Online Academy houdt een overzicht bij van andere websites waarop regelmatig tips, OSINT tools en uitleg wordt gegeven over het verrichten van OSINT-onderzoek.

Over onze SPEN-certificering

De opleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® van de Aware Online Academy is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) namens de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) geaccrediteerd als SPEN-Registeropleiding. Deze stichting is een landelijke dienstverlenende organisatie die toeziet op de kwaliteit van korte cursussen en opleidingen die kunnen worden gevolg in het kader van Permanente Educatie.

SPEN-Registeropleiding

SPEN Logo