Leeromgeving   |   Onderzoek   |   Werken bij   |   OSINT vacatures   |   Contact   |   

Over ons

De Aware Online Academy is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd opleidingsinstituut gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen en ondersteuning op het gebied van Open Source Intelligence (OSINT) en Social Media Intelligence (SOCMINT).

Aware Online is enig aanbieder van de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® en de Post HBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®. Met het afronden van deze Registeropleidingen toont u aan dat uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van OSINT van bijzonder hoog niveau zijn. Ook bieden wij trainingen op maat aan.

Visie & Missie

Onze visie is dat elke open bronnenonderzoeker een opleidingstraject kan volgen waarin hij of zij het hoogste leerrendement kan behalen teneinde de eigen prestaties en de prestatie van zijn of haar opdrachtgever nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Het is onze missie om een uniek opleidingssysteem te creëren dat open bronnenonderzoekers klassikaal en online, live en on-demand, op een toegankelijke, persoonlijke en inspirerende wijze competenties eigen maakt om nu en in de toekomst, zelfstandig een veilig, effectief en kwalitatief hoogwaardig open bronnenonderzoek te kunnen verrichten en daarover op gedegen wijze te kunnen rapporteren.

Over onze CRKBO-registratie

De Aware Online Academy is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) getoetst op de uitgangspunten van zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.  Wij voldoen met onze CRKBO-registratie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Instelling

Waarom kiest u voor ons?

Bij de Aware Online Academy geloven wij in een kwalitatief hoogwaardig, effectief en veilig internetonderzoek.

Wij zijn het enige opleidingsinstituut in Nederland met een 100% focus op OSINT
Onze trainers hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van OSINT-onderzoeken in zowel de publieke als private sector.
Wij leren u om echt zélf onderzoek te doen in plaats van zomaar een tool te gebruiken.
Wij leren u om uw internetonderzoek gestructureerd, effectief en veilig in te richten.
Wij bieden u een digitale leeromgeving waarmee u ook na het volgen van een training kan blijven leren

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Aware Online Academy verzorgt OSINT-trainingen aan internetrechercheurs, analisten en onderzoekers van binnen de publieke en private sector. Deze trainingen bieden wij aan op verschillende niveaus (beginner, professionals en expert) en kunnen als open inschrijving of op in-company-basis gevolgd worden.

Onze OSINT-training I (Beginner), OSINT-training II (Professional) en de OSINT-training III (Expert) zijn daarnaast onderdeel van de SPEN-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® en de SPHBO-Registeropleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert®.

Wij bieden bovengenoemde trainingen klassikaal en digitaal aan. Daarnaast kunnen wij ook OSINT-trainingen op maat verzorgen. Onze trainers bespreken graag de mogelijkheden.

De Aware Online Academy biedt ondersteuning in onderzoeken op het gebied van open source intelligence (OSINT) en/of social media intelligence (SOCMINT). U kunt de Academy inschakelen als u vastloopt in een onderzoek of voor een kort of langlopende opdrachten op projectbasis.

De Aware Online Academy heeft eigen OSINT-tools ontwikkeld welke u kosteloos kunt gebruiken in uw eigen onderzoek. Zo kunt u bijvoorbeeld met onze tools onderzoek op Facebook, Twitter of Instagram verrichten en kunt u automatisch zoekslagen maken aan de hand van een e-mailadres of telefoonnummer.

De Aware Online Academy plaatst naast OSINT-tools ook regelmatig OSINT-tips waarin u kunt lezen hoe u een diepgaand en veilig open bronnenonderzoek kunt verrichten.

De Aware Online Academy houdt een overzicht bij van andere websites waarop regelmatig tips, OSINT tools en uitleg wordt gegeven over het verrichten van OSINT-onderzoek.

Speciaal voor onze cursisten hebben wij een digitale leeromgeving ontwikkeld. Het doel van deze leeromgeving is het leerrendement van onze cursisten verhogen. In onze leeromgeving kunnen cursisten oefenopdrachten maken, trainingsvideo’s bekijken en handige naslagwerken raadplegen. Cursisten kunnen het daarnaast opnemen tegen mede-cursisten door zoveel mogelijk Experience Points (XP), badges en rangen te behalen.

Over onze SPEN-certificering

Onze opleiding tot Certified Open Source Intelligence Specialist® is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) namens de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN) geaccrediteerd als SPEN-Registeropleiding. Deze stichting ziet toe op de kwaliteit van korte cursussen en opleidingen die kunnen worden gevolg in het kader van Permanente Educatie.

SPEN-Registeropleiding

SPEN Logo

Over onze SPHBO-certificering

Onze opleiding tot Certified Open Source Intelligence Expert® is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) namens de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO) geaccrediteerd als SPHBO-Registeropleiding. Deze stichting is verantwoordelijk voor de toetsing en accreditering van Post-HBO opleidingen die in Nederland worden aangeboden.

SPHBO-Registeropleiding

SPHBO-Registeropleiding

De SPEN-Registeropleiding en de SPHBO-Registeropleiding zijn in het register van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) terug te vinden via de website www.cpion.nl/Instituut/Details/41466.